4 AUGUSTUS 2015

Belangrijkste veranderingen berichtenverkeer per 2016

Per 1 januari 2016 wordt het berichtenverkeer voor iJW en iWMO gewijzigd. Enerzijds betreft dit een technische aanpassing waar wij als NederCare onze software op zullen aanpassen en zijn echter ook wijzigingen, die gevolgen hebben voor de organisatie en administratie van de instellingen die zorg leveren binnen de kaders van de Jeugdwet en de WMO. Wij verwachten eind 2015 de aanpassingen in Care4 verwerkt te hebben.

Hieronder zijn de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

iJW

 • aanpassing op basis van nieuwe uitgangspunten in de Jeugdwet
 • ondersteuning van 3 uitvoeringsvarianten van zorg (inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht) in berichtenverkeer.
 • primair toewijzing op basis van productcategorieën met een mogelijke nadere specificering op productcode.
 • JW301 toewijzingsbericht en JW303 declaratiebericht zijn beter op elkaar afgestemd door aanpassing van rubrieken en bedrijfsregels:
  • omvang is volume, frequentie en eenheid
  • mappingtabel toegestane eenheden
  • verbetering gebruik postcode
 • nieuw bericht “verzoek tot toewijzing”. Dit is het JW315/JW316 bericht
 • aanpassing JW305 bericht: start jeugdhulp
 • JW307 mutatiebericht wordt Stop bericht
 • aanpassing en vereenvoudiging JW303 bericht: onderscheid in een declaratie bericht of een factuur.
 • bestandstructuur wordt gewijzigd naar het XML-formaat

iWMO

 • ondersteuning van 3 uitvoeringsvarianten van zorg (inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht) in berichtenverkeer.
 • WMO301 toewijzingsbericht en WMO303 declaratiebericht zijn beter op elkaar afgestemd door aanpassing van rubrieken en bedrijfsregels:
  • omvang is volume, frequentie en eenheid
  • mappingtabel toegestane eenheden
  • verbetering gebruik postcode
 • nieuw bericht “verzoek tot toewijzing”. Dit is het WMO315/WMO316 bericht
 • vereenvoudiging berichten o.a. verdwijnen de berichten WMO309 tot en met WM0314.
 • WMO307 mutatiebericht wordt Stop bericht
 • aanpassing en vereenvoudiging WMO303 bericht: onderscheid in een declaratiebericht of een factuur.
 • bestandstructuur wordt gewijzigd naar het XML-formaat

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van onze consultants.

 

Binnenkort zullen wij u nader informeren over de gevolgen van de wijzigingen binnen de Jeugd GGZ en iWLZ.