7 SEPTEMBER 2018

Avinty-partners werken samen bij implementatie MoreCare4 bij Pluryn

Voor de implementatie van MoreCare4 bij Pluryn heeft NederCare de samenwerking gezocht met haar partners binnen Avinty: VIR en Impulse. Bij Pluryn in Nijmegen implementeert NederCare met hulp van collega’s van VIR en Impulse MoreCare4 voor circa 8000 eindgebruikers op 400 locaties.

Pluryn biedt zorg voor jongeren en volwassenen binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz met als doel een zo zelfstandig mogelijke plek in de samenleving te realiseren. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg. Voor Avinty een belangrijke stap richting de gehandicaptenzorg. Naast de jeugdzorg is dit één van de doelmarkten van NederCare.

Sinds 2017 maken de onderdelen De Hoenderloo Groep en Intermetzo van Pluryn, gebruik van MoreCare4. In het komend anderhalf jaar worden de bestaande omgevingen geïntegreerd en voorbereid voor de overige bedrijfsonderdelen. Voor het gekozen scenario werken collega’s van NederCare en VIR inhoudelijk intensief samen; de hosting gebeurt bij Impulse.

Het project maakt deel uit van het programma 1ECD en wordt gekenmerkt door uitdagingen op zorg-inhoudelijk, -administratief en technisch vlak. Zo moet de inrichting de verschillende zorgsoorten en financieringsstromen goed ondersteunen. Er moeten vijf parallelle conversietrajecten in goede banen worden geleid. Voor NederCare is dit de eerste geclusterde omgeving, waarbij we gebruik maken van meerdere web- en API-servers.

Per 1 januari 2019 gebruikt Pluryn MoreCare4 voor haar gehele facturatie. Zorginhoudelijk worden de verschillende onderdelen in de loop van het jaar gefaseerd toegevoegd aan de omgeving.