24 MAART 2016

AOIC-certificering Care4

Tijdens de themabijeenkomst van de Gebruikersvereniging op 8 maart jl. heeft Flip van Ooij van Q-Concepts uitleg gegeven over het certificeringstraject dat NederCare momenteel doorloopt. Het gaat hierbij om de certificering en borging van diverse aspecten van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC), zoals deze in Care4 zijn verwerkt. Door het behalen van dit certificaat worden onderdelen van de accountantscontrole afgedekt en geborgd waardoor de accountantscontrole per organisatie eenvoudiger wordt en op onderdelen de accountant met een steekproef kan volstaan.

Het streven is om het certificaat in april 2016 te behalen.

2016-03-08 003