2 MAART 2016

MoreCare4 v1.3: verbetering in formulieren en werkdocumenten

Op 17 februari jl. is een verdiepingssessie gehouden met applicatie- en functioneel beheerders van leden van het Platform MoreCare4.  De deelnemers zijn uitgenodigd om aan te geven welke functionaliteit op het gebied van opstellen en samenstellen van formulieren en documenten zij nodig hebben en hoe zij dit het liefst willen inzetten en inrichten. De input hiervan wordt verwerkt in het ontwerp voor de aanpassing van deze functionaliteit in versie 1.3 van MoreCare4.

20160217 verdiepingssessie