31 AUGUSTUS 2016

Aanbevolen: webinar verbeteren samenwerking met gemeenten

Op 8 september aanstaande organiseert I-Sociaal Domein een webinar met als thema “van contract tot controle”. Wij bevelen dit webinar van harte  aan, omdat er kennis gedeeld wordt over hoe de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders verbeterd kan worden. Deelname is heel laagdrempelig, want vanaf de eigen werkplek.
Het webinar geeft een samenvatting van opmerkingen en tips, die in de regiobijeenkomsten van I-Sociaal Domein in juni en juli naar voren gekomen zijn: hoe leggen gemeenten en zorgaanbieders in contracten vast op welke manier zij de uitvoering van de zorg gaan controleren op rechtmatigheid?
I-Sociaal Domein is een platform van de VNG en diverse branche-organisaties in de zorg. Het platform ondersteunt deze partijen om de administratieve last te verminderen, de publieke gelden rechtmatig te besteden, de juiste zorg te kunnen leveren aan de burgers en betrouwbare beleidsinformatie te generen.  Vanuit NederCare hebben we verschillende onderwerpen aangedragen, die door het platform behandeld zijn.
Via deze link kunt u meer informatie lezen en u aanmelden voor het webinar.