23 DECEMBER 2016

Maninfo versie 2.0 eind december beschikbaar

Eind 2016 zal de vernieuwde module ManInfo beschikbaar komen.  Bij de verbetering is gestreefd naar een efficiënt en beheersbaar product. Hieronder verstaan wij goed gedocumenteerd, eenvoudig te bewerken, een goede technische architectuur, toekomstbestendig en in staat tot het leveren van voldoende informatie.

Met voldoende informatie bedoelen wij goede overzichten met betrekking tot de productie, facturatie, wachtlijsten, in- en uitstroomgegevens, bezetting en caseload. Dit impliceert dat het geen maatwerkproduct is per zorgaanbieder, maar een duidelijk technisch fundament dat als basis dient voor rapportages voor klanten (zorgaanbieders).

De 1e versie van de vernieuwde module omvat een set van betrouwbare koppeltabellen, die de basis vormen voor interne en externe rapportages. Uiteraard leveren wij ook een beschrijving van de technische architectuur met de argumenten voor de technische keuzes en de voor- en nadelen hiervan.

De koppeltabellen kunnen gekoppeld worden aan BI-tools van Inforay, Initi8, Qliktech, MS (Access, PowerBI) etc.

Tijdens de laatste themabijeenkomst voor gebruikers is de vernieuwing toegelicht. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om op 26 januari a.s. een brainstormsessie met gebruikers te organiseren met het doel informatie uit de praktijk om te halen met het doel in de volgende release van maninfo input van gebruikers te verwerken.

Checking graphs. Searching key data and analyzing.