4 JULI 2016

Maatregelen ter voorkoming van datalekken

Door de uitbreiding van de Wet beveiliging persoonsgegevens (Wbp) per 1 januari 2016 krijgt een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens veel aandacht. Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid toegevoegd aan de Wbp.

Aangezien klanten in (More)Care4 veel privacygevoelige gegevens over en van cliënten / patiënten opslaan en verwerkten, vraagt dit terecht veel extra aandacht voor dit thema. Voor NederCare en haar medewerkers betekent dit ook een heroverweging van de werkwijze en een aanscherping van beleid .

In een brief over dit onderwerp zal alle klanten over het aangescherpte beleid geïnformeerd. De desbetreffende brief is ook gepubliceerd op de klantenpagina van deze website.