19 JANUARI 2016

Transitienieuws VNG met handige tools

Wij hebben een kleine selectie gemaakt van nieuws via de VNG over de transitie:

Handreiking declaratiebericht en factureren in iWmo en iJw 2.0

De VNG heeft een vernieuwde handreiking Declaratiebericht en factureren gepubliceerd. Vergeleken met de eerdere versie bevat deze versie onder meer aanvullingen met betrekking tot de verwerking en het gebruik van het Declaratie-/facturatiebericht versie 2.0.

  • Uitleg over de definities van declaraties en facturen;
  • Oplossingsrichtingen voor het gebruik van het declaratiebericht als factuur;
  • Aanbevelingen met betrekking tot de inrichting van het proces en te maken afspraken;
  • Een beschrijving van de mogelijkheden die versie 2.0 van het Declaratiebericht in dit kader biedt.

Nieuwe versie standaardproductcodelijst voor Wmo en Jeugdwet

​Voor de Wmo en de Jeugdwet is de nieuwe versie van de productcodelijst beschikbaar. De aanvullingen en wijzigingen zijn tot stand gekomen door de inbreng van gemeenten, gecertificeerde instellingen en jeugdzorgaanbieders. Een van de partijen, Jeugdzorg Nederland, stelde namens de achterban een alternatieve productindeling op. Die indeling is opgenomen als aanvulling op de standaardproductcodelijst, waardoor het mogelijk is om de producten in het iJw-berichtenverkeer te gebruiken.

Nieuwe webpagina voor zorgaanbieders over informatievoorziening sociaal domein

Op de website Informatievoorziening Sociaal Domein van de VNG is sinds kort een subpagina voor zorgaanbieders aangemaakt. Op deze pagina wordt alle relevante informatie over informatievoorziening in het sociaal domein verzameld. De eveneens nieuwe subpagina Standaarden 2.0 bevat informatie over versie 2.0 van de iWmo en iJw standaarden en de overgang van versie 1.0 naar versie 2.0.

Bron: nieuwsbrief van de VGN De Transformatie, nummer 5