24 JANUARI 2015

Platform MoreCare4 succesvol op weg!

logo MC4Sinds 1,5 jaar is een groep klanten samen met NederCare op weg naar een totale vernieuwing van het elektronisch cliënten en patiëntendossier Care4 onder de naam MoreCare4. Hierbij wordt gewerkt volgens de scrummethode waarbij gebruikers nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. In korte blokken (sprints) worden deze ontwikkeld, zodat resultaten snel terug­gekoppeld en bijgesteld kunnen worden. Inmiddels is een eerste geheel van functio­naliteiten zo ver, dat dit in de praktijk getoetst kan worden in een pilot. Deze pilots vinden plaatsen in de maanden december, januari en februari. Volgens de planning kan de hulpverlener begin 2015 volledig overschakelen naar MoreCare4 en dus volledig mobiel werken.

Ook wat betreft het aantal platformdeelnemers gaat het goed. Er zijn inmiddels 17 deelnemers met een goede vertegenwoordiging van jeugdzorg, GGZ en gehandicaptenzorg.