27 JUNI 2016

Grote wijzigingen berichtenverkeer 2017

De afgelopen maanden is versie 2.0 van de WMO- en JW- berichten vrij succesvol ingevoerd, hoewel er nog steeds gemeenten en zorgaanbieders zijn die versie 2.0 nog niet (volledig) ondersteunen.

Voor 2017 staat een nog veel grotere verandering op stapel: alle berichten worden omgezet naar de XML-standaard. Dit is vooral een technische operatie, maar er zullen tegelijk ook een aantal (kleine) functionele aanpassingen worden doorgevoerd.

Het invoeren van de XML-standaard heeft m.n. voor de instellingen die geen gebruik maken van MoreCare4 grote technische consequenties. NederCare is genoodzaakt al heel vroegtijdig met de ontwikkeling van deze nieuwe standaard te beginnen, maar ook met de uitlevering hiervan te starten, mogelijk al voordat het landelijk certificeringtraject (groene vink) kan worden afgerond.

In tegenstelling tot de overgang naar versie 2.0 zal er geen landelijke conversie periode zijn, daarom is de overgangsdatum vastgesteld op 1-4-2017. Vanaf die datum kan er alleen nog gecommuniceerd worden met de versie 2.1 (XML) standaard. Omzetten van berichten van versie 2.0 naar 2.1 en omgekeerd zal dus niet mogelijk zijn. Organisaties moeten dus uiterlijk op 1-4-2017 deze XML-berichten kunnen verwerken. De consultants van NederCare zullen rond oktober dit jaar contact met hun klanten  opnemen om de consequenties te bespreken en de overgang te plannen.

Zoals gezegd, worden er geen grote functionele wijzigingen in de berichten verwacht. Wel zijn veel gemeenten bezig om de product-definities en factureringsmethoden te herzien.

Verder willen wij er op wijzen dat het van groot belang is om (tijdig) retourberichten te sturen en ontvangen. KING (de coördinator van het WMO/JW berichtenverkeer) constateert dat zowel gemeenten als zorgaanbieders dit niet altijd doen. Hierdoor dreigt een probleem te ontstaan en KING verzoekt daarom wel een retourbericht te sturen, ook al is bekend dat de ontvangende gemeente er (nog) niets mee doet. Verder verzoekt King alle berichten te gebruiken volgens de procedurebeschrijvingen, ongeacht of de gemeente deze kan verwerken.

Kleine wijzigingen Wlz 2017

De Wlz-berichten zijn in versie 2.0 al omgezet naar de XML standaard. In 2017 zullen per 1 januari 2017 alleen een aantal (kleine) functionele aanpassingen worden doorgevoerd. Op dit moment is de informatie over deze aanpassingen nog niet bekend, terwijl deze wel overal per 1 januari a.s. operationeel moeten zijn. Zodra de informatie bekend is zal NederCare er alles aan doen om de software tijdig aan te passen. Voor klanten is en blijft het van groot belang steeds bij te zijn met updates, vanwege de voortdurende noodzaak tot aanpassing aan de laatste stand van zaken.