Ons laatste nieuws

18 MAART 2020

Aanpassingen i.v.m. coronavirus

Alle ontwikkelingen rondom het coronavirus maken dat ook wij onze werkzaamheden aanpassen en maatregelen nemen om het aantal besmettingen te beperken. Dit alles vanuit het grote belang dat onze applicatie voor uw organisatie heeft. Continuïteit Wij zorgen er dan ook voor dat de werkprocessen van onze klanten en partners ongehinderd door kunnen gaan. Wij houden de komende tijd de situatie nauw in de gaten en zorgen dat er voldoende collega's en specialisten beschikbaar zijn om goede service en support te blijven waarborgen.
20 DECEMBER 2019

Wzd functionaliteit in MoreCare4

Per 01 januari 2020 wordt de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht voor o.a. de gehandicaptenzorg. Al vanaf maart 2019 is bij NederCare een themagroep actief om de consequenties van deze nieuwe wet in kaart te brengen in relatie tot gewenste en aangepaste functionaliteit in (More)Care4. In de laatste release van MoreCare4, versie 2.1, zijn de benodigde aanpassingen doorgevoerd. Woensdag 11 december is het resultaat gepresenteerd aan de leden van de themagroep en de klanten die het betreft. Zonder uitzondering werd de versie zeer positief ontvangen. Alle aanwezigen werden bijzonder blij en enthousiast van de nieuwe functionaliteit. Een eerste…
10 DECEMBER 2019

Bijeenkomst over Verwijsindex wegens succes herhaald in voorjaar 2020

Kennis delen is altijd goed. Zeker als het gaat om de Verwijsindex, het landelijke informatiesysteem waarin hulpverleners van verschillende organisaties elkaar op de hoogte brengen van hun betrokkenheid bij een jongere. Het belang van deze Verwijsindex (met dat-informatie, dus geen dossiers) was ook de reden dat we vorig jaar in oktober voor het eerst een bijeenkomst hebben georganiseerd waarin regiobeheerders van verschillende regio’s elkaar ontmoetten. Het doel? Kennis delen, ervaringen uitwisselen en gebruikersvragen over en weer beantwoorden. Beheerders kwamen uit alle delen van het land, van Rotterdam tot Arnhem, van Friesland en Groningen tot Zuid-Holland-Zuid en van Noord-Holland-Noord tot Brabant:…
4 OKTOBER 2019

Quli Experience 2019

Op maandag 25 november a.s. organiseert Quli de 4e Quli Experience, samen met Rabobank Nederland. Bestuurders, managers en professionals voor zorgorganisaties kunnen samen met (vertegenwoordigers van) patiënten en cliënten inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen inzake implementatie en opschaling van gebruik van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). In 2019 is het thema: “Quli voor iedereen”. Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg Rabobank, en Hans ter Brake zijn uw gastheren. De dagvoorzitter tijdens deze middag is Bas Westerweel. Voor meer informatie:  https://www.quli.nl/quli-experience/…
1 OKTOBER 2019

Platform MoreCare4 kiest voor themagericht werken

Bij de oprichting van het Platform MoreCare4 heeft NederCare met een groep van 13 (en inmiddels zijn het er 32) klanten over de vernieuwing van de software gesproken en is een roadmap vastgesteld. Eind 2018 heeft het Platform vastgesteld dat een groot deel van de verwachte functionaliteit inmiddels in vernieuwde vorm is opgenomen in MoreCare4 en daarmee dat het tijd werd om (ook vanwege de omvang van het platform) op een andere manier te gaan werken. De functionaliteit in MoreCare4 was toe aan een volgende fase en dus een verdere uitwerking en volgens de leden van het platform is de…