Ons laatste nieuws

13 AUGUSTUS 2019

Verwijsindex: je weet niet, wat je niet weet

Fleur is 16 jaar en woont thuis samen met haar 4-jarige broertje Tom en 8-jarige autistisch zusje Laura. Haar vader heeft een drukke baan en is vaak weg. Moeder zorgt voor haar 3 kinderen en is hierdoor vaak gestrest en moe. De schoolresultaten van Fleur gaan achteruit. Fleur zegt dat ze thuis veel moet regelen, omdat moeder het niet alleen redt. Als vader thuis is, is hij vaak boos en probeert Fleur met Tom en Laura te spelen. Mieke van Jeugdhulp Keigoed ondersteunt Fleur. In de Verwijsindex laat ze zien dat ze betrokken is bij Fleur. Op het moment dat…
8 AUGUSTUS 2019

Versie 1.16: onder andere een notificatie-centrum

Begin augustus komt versie 1.16 van MoreCare4 en Care4Classic beschikbaar. Op 30 juli jl. is de inhoud van deze versie gedemonstreerd in een Webinar (waarvan de video nog is terug te kijken). In deze versie zijn de volgende zaken opgenomen: Inzage dossier beschikbaar op cliëntdetail pagina: sinds een aantal versies houden we in de logs bij welke gebruiker in een bepaald dossier heeft gekeken. Vanaf deze versie is deze log ook inzichtelijk voor cliënt en hulpverlener, via de cliëntdetailpagina. Opzet van een notificatie-centrum: op drie verschillende plekken wordt het mogelijk om meldingen/notificaties te tonen: – inlogpagina (bijvoorbeeld gepland…
7 AUGUSTUS 2019

Veel issues opgelost in versie 1.15 MoreCare4 en Care4Classic

Eind juni is versie 1.15 van MoreCare4 en Care4Classic vrijgegeven. De inhoud hiervan is gepresenteerd tijdens een Webinar, de video hiervan is voor klanten ook terug te zien. Vanaf versie 1.15 lopen de versies en releasemomenten van MoreCare4 en Care4Classic gelijk. Belangrijkste nieuwe onderdelen zijn: mogelijkheid van geforceerde toegang tot een dossier; bijvoorbeeld voor crisisdienst. verbeteringen van de widget pleeggezinnen aanpassing van de functionaliteit voor het versturen van brieven nieuwe opzet van het scherm onderhoud verbetering van het configuratiescherm wijzigingen in de functionaliteit producten o.a. een aparte wizard voor het aanvragen toevoegingen in de functionaliteit agenda; o.a. het delen van…
5 AUGUSTUS 2019

De nieuwe Wet Zorg en Dwang

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking. Wel is het eerste jaar van de WZD een overgangsjaar. De nieuwe wet beoogt een zorgvuldige afweging bij het inzetten van onvrijwillige zorg en gaat uit van het principe van ‘geen dwang, tenzij’. Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De WZD geldt voor cliënten met een verstandelijke beperking of dementie als: een ter zake deskundig arts heeft vastgesteld dat zij in verband met VB of PG professionele zorg nodig hebben om ernstig nadeel te voorkomen. Van ernstig nadeel kan sprake zijn…
2 AUGUSTUS 2019

Succesvolle livegang Youngster zorg Apeldoorn

Per 1 juli jl. is Youngster zorg succesvol live met MoreCare4! Youngster is een groeiende jeugdzorg organisatie met standplaats Apeldoorn waar zorg, begeleiding, dagbesteding en sport aan jongeren wordt geboden. Afgelopen juni zijn alle medewerkers geschoold in het gebruik van het nieuwe ECD en de nieuwe inhoudelijke processen per onderdeel.  Na een implementatieperiode van slechts 3 maanden waarin hard gewerkt is door verschillende projectgroep leden, is MoreCare4 per juli naar tevredenheid in productie genomen.