Elektronisch patiëntendossier (EPD)

De visie achter ons EPD is dat de patiënt mede-eigenaar wordt van zijn of haar dossier. Dit is een geleidelijk proces waarbij een eerste stap wordt gevormd door het delen van cruciale informatie via een patiëntenportaal. In vervolgstappen krijgt de patiënt en zijn/haar verwanten steeds meer mogelijkheden om zelf informatie aan het dossier toe te voegen en te delen. Uiteindelijk komt de patiënt met het dossier ‘onder de arm’ naar de zorgaanbieder en neemt dit weer mee na de behandeling.

Het EPD van NederCare ondersteunt het volledige primaire proces van zorgaanbieders voor zowel registratieve als zorginhoudelijke taken. Onderdeel hiervan is het registeren en volgen van de behandeling en medicatie. Daarnaast is een EVS koppeling beschikbaar. Care4 ondersteunt alle financieringsvormen en zorgt ervoor dat de complexiteit van de financiering is afgeschermd voor de hulpverlener.

Gemak voor de hulpverlener

De zorg heeft daarmee gereedschap in handen dat de dagelijkse werkzaamheden op een eenvoudige en prettige manier ondersteunt. Lage administratieve druk en optimale ondersteuning van de kwaliteit van zorg zijn daarbij de hoekstenen van het EPD.

Transparantie voor het management

Het management heeft met dit EPD gereedschap dat transparantie geeft in de (verantwoording van de) resultaten van de organisatie. Uiteraard ondersteunt het EPD alle financieringsvormen op een geïntegreerde wijze.

Voor Vlaanderen

NederCare werkt samen met een groep Vlaamse voorzieningen aan de vorming van een EPD specifiek voor de Vlaamse markt. Dit EPD is gebaseerd op Care4Aqua en gaat Care4Flanders heten.

Volg deze link voor meer informatie over Care4Flanders.