Doelgroepen

Voor elke zorgaanbieder wordt de inrichting in Care4 aangepast, zodat die volledig past bij de werkwijze van uw organisatie. De visie van NederCare is dat het gereedschap daarbij uw werkwijze volgt en niet andersom. Elke implementatie start met een benchmark inrichting waarin NederCare de ‘best practice’ van die zorgmarkt toont op basis van haar jarenlange ervaring in de sector.

Care4 ondersteunt het volledige primaire proces zowel zorginhoudelijk als registratief. Dit geldt voor de zorgmarkten GGZ, gehandicaptenzorg en jeugdzorg. Care4 biedt deze ondersteuning vanuit een geïntegreerde oplossing. Veel zorgaanbieders bieden zorg in meerdere zorgmarkten en via meerdere financieringsvormen. Dit wordt integraal ondersteund vanuit Care4.

Voor Vlaanderen

NederCare werkt samen met een groep Vlaamse voorzieningen aan de vorming van een ECD specifiek voor de Vlaamse markt. Dit ECD is gebaseerd op Care4Aqua en gaat Care4Flanders heten.

Volg deze link voor meer informatie over Care4Flanders.