MoreCare4 voor cliënten

De client als regisseur is een leidende visie achter MoreCare4. Dit is ook een groeipad van het delen van informatie vandaag, via samen schrijven morgen naar volledig eigenaarschap in de nabije toekomst.

Bijgaande schermafdrukken geven een indruk hoe MoreCare4 cliënten en verwanten vandaag ondersteund bij het regisseur zijn van de zorg.

Een belangrijke ontwerp keuze is dat MoreCare4 er voor cliënten en verwanten vergelijkbaar uit ziet als voor hulpverleners. Allen gebruiken hetzelfde systeem maar met verschillende rechten. Een groot voordeel hiervan is dat de hulpverlener eenvoudig kan uitleggen hoe het MoreCare4 werkt, mocht de client er even niet uit komen.

11

De berichten (chat) functie zorgt voor beveiligde communicatie met de client. De hulpverlener kan dit gebruiken om bijvoorbeeld formulieren of documenten te delen.

691

De client kan zelf (delen) van formulieren en documenten invullen. Zelf schrijven betekent immers meer regie en eigenaarschap.

13

Voor verwanten werkt het MoreCare4 hetzelfde als voor cliënten en hulpverleners. Ook zij kunnen berichten uit wisselen, commentaar geven op documenten en formulieren invullen.

691

692