Migratie naar Care4

Een belangrijk onderdeel van het inrichtingsproject is het converteren van de cliëntgegevens vanuit uw ‘oude’ omgeving naar Care4.

NederCare heeft hiermee zeer ruime ervaring en voert de conversie van de gewenste gegevens uit als onderdeel van het inrichtingsproject. Afhankelijk van uw wensen en de kwaliteit van de gegevens wordt bepaald welke gegevens wel en niet worden mee genomen (cliënt, zorgdocumenten, productieinformatie etc.).

Voor de conversie is de medewerking van de ‘oude’ leverancier nodig. De conversie wordt meestal uitgevoerd in drie stappen: twee testconversies en daarna een definitieve conversie. De definitieve conversie wordt meestal in het weekend uitgevoerd omdat het ECD/EPD tijdens de conversie niet beschikbaar is voor gebruikers.