Care4Fit

Care4 is voor uw organisatie het primaire zorg- en administratiesysteem. De inrichting van Care4, de ondersteunende processen en organisatie hebben grote invloed op de kwaliteit en de kosten van de door u geleverde zorg.

De ontwikkelingen in de sector en de continue vernieuwingen binnen uw organisatie zijn aanleiding voor het continue aanpassen van de inrichting van Care4 en de ondersteunende processen en organisatie. Dit betreft veelal kleine aanpassingen (evolutie). Veel klanten nemen eens in de vier tot vijf jaar een moment om de fundamentele inrichting onder de loep te nemen.

NederCare helpt u door middel van het Care4Fit programma bij het in optimale conditie houden van Care4 en het blijvend laten aansluiten bij uw processen.