Care4Flanders

NederCare werkt samen met een groep Vlaamse voorzieningen aan de vorming van een ECD specifiek voor de Vlaamse markt. Dit ECD is gebaseerd op een combinatie van MoreCare4 en Care4Classic en gaat Care4Flanders heten.

Ondersteuning van behandelprotocol

Met Care4Flanders wordt uw eigen manier van werken ondersteund en, indien gewenst, afgedwongen. Een wezenlijk onderdeel daarvan is de ondersteuning van rollen en autorisaties in relatie tot cliëntgegevens en behandeldocumenten.

Lage administratieve druk

De voorzieningen in Vlaanderen zijn op zoek naar een ECD dat de administratieve druk verlaagt. Care4Flanders realiseert dit doordat gegevens maar één keer hoeven te worden ingevoerd en via de voorziene koppelingen met Binc, Insisto en Domino ook daarin worden verwerkt.