Ons laatste nieuws

30 JUNI 2017

VIR e-Care Solutions kiest, net als NederCare, Gilde als platform voor duurzame groei

Arnhem, juni 2017 – VIR e-Care Solutions (“VIR”), ontwikkelaar van softwareapplicaties voor de Nederlandse revalidatiezorg, kiest Gilde Equity Management Benelux (“Gilde”) als partner om verdere duurzame groei te realiseren. In 2016 en eerder dit jaar kozen respectievelijk Impulse Info Systems (“Impulse”) en NederCare al voor Gilde. VIR, NederCare en Impulse zijn marktleider in medisch specialistische revalidatiezorg, de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg en hebben gezamenlijk de ambitie om marktleider te worden in aanpalende segmenten waar ze actief zijn, zoals de geriatrische revalidatiezorg en de gehandicaptenzorg. Gilde zal haar kapitaal en ervaring in de IT-zorgsector inzetten om de groep verder uit te bouwen.
30 JUNI 2017

Voorbereiding op vervallen Jeugd DBC per 1-1-2018

Per 1-1-2018 vervalt de systematiek voor de bekostiging van de GGZ voor jeugd. Dit heeft een grote impact op diverse procedures en werkwijzen.
30 JUNI 2017

Berichtenverkeer 2.1 uitrol verloopt naar verwachting

Inmiddels verloopt 85% van het Berichtenverkeer 2.1 naar wens. Na een intensieve voorbereidingsperiode en in nauwe samenwerking met alle klanten is op 12 juni jl. de nieuwe versie van het Berichtenverkeer in gebruik genomen. Zeker de eerste week waren er wat aanloopproblemen, maar dankzij de inzet van alle betrokkenen konden die ook snel worden opgelost.
30 JUNI 2017

Combinatie Jeugdzorg zet eerste stappen met gebruik cliëntportaal

Combinatie Jeugdzorg is gestart met de ingebruikname van het cliëntportaal. Hiermee wordt beoogd dat er meer openheid, transparantie en gedeeld eigenaarschap van dossiers ontstaat, in het belang van cliënten en de doelstellingen van Combinatie Jeugdzorg.
29 JUNI 2017

Blockchain oplossing voor de administratieve druk?

Vrijwel gelijktijdig zijn twee artikelen verschenen waarin Thomas Geelkerken zijn visie uiteenzet en onderbouwt. Lees het artikel op de website van Pluryn en op AG Connect. Thomas Geelkerken, informatiemanager bij Pluryn, is een groot voorstander van blockchain. Blockchain vormt een antwoord op de (enorm) toegenomen administratieve druk in de samenwerking tussen zorginstellingen en gemeenten sinds ‘de transitie’ in 2015 een feit werd. Blockchain  versoepelt en versimpelt. “Het werkt als een digitaal grootboek waartoe alle betrokken partijen toegang hebben en waarin ze alle transacties kunnen zien”, zoals Thomas het…